0
clear

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy štrnástich (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, s visačkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (originál faktúrou) a záručným listom, ak nie je súčasťou faktúry. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený. Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady kupujúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar na účet kupujúceho.

Please wait...